• Danh sách chương
  • Giới Thiệu Truyện
  • Bình Luận (13)
hái hoa phi diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo hoàng tuyền; lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! đây là... thế giới của võ giả! thiếu niên trùng sinh, đạp biến chư thiên vạn giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Để Lại 1 Tia Thần Thức

Lưu ý: Nội dung bình luận không vượt quá 500 ký tự

Truyện Cùng Thể Loại